top of page

Leerlijn Faciliterend Veranderen is gestart

Bijgewerkt op: 4 apr. 2018


Op maandag 30 juni is de Leerlijn Faciliterend Veranderen - 1 gestart met een Vertrek bijeenkomst, doel van de Vertrekbijeenkomst was met alle potentiële deelnemers bespreken wat faciliterend veranderen voor ons betekent en t bepalen wie er echt mee zou gaan jet deze zoektocht naar de betekenis in de praktijk. In deze wlog een korte toelichting op faciliterend veranderen, de opzet van de leerlijn en de start.


Al voordat ik de Master Implementation & Change startte bij Thijs Homan, ervoer ik al dat projectmatig werken niet voldoende was om mijn werk met bezieling te kunnen doen. Succes van projecten hing eerder af van actoren dan van factoren. In mijn studententijd was ik betrokken bij de organisatie van evenementen waarvan we dachten: dit is eigenlijk onmogelijk. Door de betrokken inzet en creativiteit van velen kwam er altijd wel een mooi resultaat. In mijn later werkzaam bestaan waren de factoren (geld, tijd, menskracht) beter en kwam resultaat in projecten met veel pijn en moeite.


Mijn zoektocht naar proYESmanagement en een meer Faciliterend rol is pas beginnen met het beeindigen van de Master Implementation & Change.

Het eerste wat ik leerde onderkennen was belang van mijn ego in de aansturing. Zolang ik blijf dirigeren en sturen, trekken en sleuren, dan is het toch nog altijd vooral mijn project, mijn team, mijn succes etc. Nieuwe vaardigheden in het ontwikkelen van een meer faciliterende rol vereiste niet alleen het onderkennen van mijn wil. Het vereiste ook het onderkennen van de beperking van mijn invloed op het geheel. Uiteindelijk kwam ik tot het doorleefde besef: ik kan wel de interventies plannen, maar niet de uitkomst.


Dan het benutten van de creativiteit en het vermogen van groepen om de oplossing te creëren die werkt. Het loslaten van mijn sturing hierop is een hele sprong. Mijn ervaring was al dat ik vanuit een faciliterende minder hard werken hoefte te werken (om er te komen was heel hard werken!).


Met de leerlijn faciliterend veranderen onderzoeken we aan de had van vijf momenten in een project welke patronen zich voordoen om vanuit een faciliterende positie de context te beinvloeden. Die vijf momenten zijn ontleend aan de ontwikkelingsfasen en per fase iwordt een passende creatieve werkvorm toepgepast om met elkaar een en ander uit te proberen. De ontwikkelfasen en creatieve werkvormen zijn als volgt:

nr. Ontwikkelfase Type werkvorm

I. Geboorte Storytelling

II. Kind Theater

III. Jong volwassene Gaming

IV. Volwassenen Dialoog

V. Oudere Coaching


In een Ontmoeting staat een ontwikkelfase – werkvorm combinatie centraal. De werkwijze is dan als volgt. In een ontmoeting wordt een werkvorm in de context van de ontwikkelfase geoefend. De groep bepaald welke type interventies uitgeprobeerd wordt in de periode tussen twee ontmoetingen. In de volgend ontmoeting worden de ervaringen uitgewisseld met het toepassen van de werkvorm en werkzame principes boven water gehaald.


De leerlijn is voor iedere deelnemer – dus ook voor mij – een zoektocht, veranderend onderzoeken naar de betekenis van faciliteren in projecten. Uiteindelijk levert de leerlijn 4 nader te definiëren resultaten op:

- Een artikel per deelnemer over de ervaringen en betekenis van faciliteren veranderen

- Een overzicht van de ontdekte werkende principes, noem het een stukje theorie

- Een beschrijving van casuïstiek waarlangs de ontwikkelfasen en werkvormen zich hebben bewogen


Bovenstaande komt samen in een boekje

- Een evenement in januari 2015 met collega’s en geïnteresseerden ineen terugkom bijeenkomst, waarin we ons verhaal delen en ons boekje delen.

Al met al vind ik het geweldig gaaf en enerverend. Het is zo opgezet dat de leerlijn door alle deelnemers zelf ook gefaciliteerd wordt, dus sterk zelf organiserend is met het vermogen dat de groep herbergt, En, dat is oneindig groot! We zijn met de groep die inmiddels al weer uitgebreid is tot 15 deelnemers, gestart met het schrijven van een verhaal ( op basis van de reis van de held) met betrekking tot onze ontwikkeling, een opmaat voor de storytelling.


Wordt vervolgd

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page