top of page

Ode aan projectmatig werken in de zorg

Deze website is een ode aan het projectmatig werken in de zorg. In de jaren dat ik intensief voor en met zorgprofessionals heb gewerkt, heb ik geleerd wat het betekent om 'gewoon jouw werk met hoe collega's te doen'. Wat kunnen we leren van de wijze waarop zorgprofessionals projecten uitvoeren?  Welk lessen zijn er te trekken uit afstemming tussen zorgprofessionals als het gaat om het  organiseren van werk en verbeteren ven processen?

 

Geen resultaat zonder bezieling

Projectleiders in de zorg zijn met hun hart verbonden aan betere zorg voor patiënten en betere zorg door professionals. Zij  werken aan een positief veranderklimaat. Zij ervaren hun eigen verandering in het veranderingsproces dat zij begeleiden.

Geen dromen zonder plan

De druk van het werk in de zorg geeft gestructureerde projectvoering een belangrijke toegevoegde waarde. Deze brengt de dromen dichterbij. Een plan maken - en afmaken - is dan een kracht.

 

Inzoomen en uitzoomen. Kijken en meedoen. Resultaat en bezieling. Dromen en plannen. En hoe jij daar als veranderaar in acteert. Daar gaat proYESmanagement over.

bottom of page