top of page

Op zoek naar de Agile Consultant 4: Durf jíj te transformeren en te innoveren? (wk 21)


Wie innoveert, aanvaart een reële kans op falen. Risico’s en kansen zijn de yin en yang die elkaar in balans houden of vastzetten. Wie geen risico loopt, zal niet leren. Risico’s aanvaarden is dan een conditie die je creëert om nieuwe wegen te ontdekken. Is innovatie dan een keuze of overkomt het ons?


Incident als geschenk


Een mooie bespiegeling over innoveren en wendbaarheid geeft David Snowden in een video waarin hij de ruimte vlucht van Apollo 13 met een noodlottig incident met een zuiurstoftank als voorbeeld gebruikt om uit te leggen hoe innovatie werkt. Snowden noemt het opraken van resources, tijdsdruk en een perspectiefwisselomslag als basiscondities voor innovatie. Een klein voorbeeld hiervan in de praktijk ondervond ik de afgelopen vier weken in een van de teams die ik begeleid. Zij waren net van plan het werk te plannen voor hun sprint van 2 weken en daaropvolgende sprint , wetende dat een van de dragende teamleden per 23 mei jl. zou vertrekken in verband met een nieuwe baan. Die 2 sprints, die 4 weken, kwamen in het teken van een beheerste overdracht te staan en het opleveren van een resultaten waarbij de vertrekkende collega heel nodig was. Plotseling, totaal onverwacht, kondigden twee nieuwe urgente complexe vraagstukken zich aan die ieder voor zich al 4 weken werk per vraagstuk zouden beteken. Tijdsdruk en gebrek aan resources: wat te doen? In de sprintplanning die volgde werden de gemaakte afspraken over boord gegooid, de vraagstukken inhoudelijk van andere kanten onderzocht n en afgelopen woensdag 23 mei tijden de BBQ ter gelegenheid van het afscheid van ons teamlid konden we zeggen: Alles is gefixed. Ik bewonder de manier waarop zij met creativiteit en keuzes maken en ene beetje geluk erin geslaagd zijn om het werk van 12 weken in 4 weken op te lossen.


Transformatie als keuze

Tijdsdruk, gebrek aan resources en perspectiefwissel. De noodzaak maakt ons creatief en maken het ook makkelijker om risico’s te aanvaarden. Voor ene belangrijk deel is innoveren en transformeren een situatie die zich aandient, waar organisaties en consultants zelf geen keuze in hebben. Het aanvaarden van risico’s en het inzetten van creativiteit maakt een perspectief wissel mogelijk zoals Laurie Paul beschrijft in haar boek Transformative Experience.

In dit boek doet Paul een gedachtenexperiment door te doen alsof er moderne vampiers bestaan.


Die vampiers drinken het bloed van mensen niet; het zijn vegetarische vampiers, wat betekent dat ze alleen het bloed van humaan gekweekte dieren drinken. Het gedachtenexperiment gaat over de eenmalige kans die je hebt om een ​​moderne vampier te worden. De keuze waar je voor staat: "Dit is een geweldige kans, wil ik onsterfelijkheid, verbazingwekkende snelheid, kracht en macht verkrijgen? Maar wil ik ondode worden, een onsterfelijk monster worden en bloed drinken? Het is een moeilijke oproep." Dan ga je mensen vragen om hun advies en ontdek je dat al je vrienden en familieleden al vampieren zijn geworden. Ze zeggen je: "Het is geweldig, het is het beste ooit, het is absoluut fantastisch, het is ongelooflijk, je krijgt deze nieuwe zintuiglijke capaciteiten, je moet absoluut een vampier worden." Dan zeg je: "Kun je me er wat meer over vertellen?" En ze zeggen: "Je moet een vampier worden om te weten hoe het is, je kunt als een gewoon mens niet begrijpen hoe het is om een ​​vampier te worden. De keuze is aan jou.”


Plannen voor de toekomst komt in een heel ander daglicht te staan. De situatie waarin jij je als consultant begeeft, vereist leiderschap in termen van ‘erbij blijven’, condities creëren voor samenwerking die bijna lijken op crisismanagement, in het moment blijven en accepteren aan wat zich aandient en ook: genieten van dit spel dat Laurie Paul the game of revelation noemt. Een spel dat je speelt op dat moment voor het plezier van het spelen zelf. Het is een keuze voor transformatie, niet alleen van de organisatie waarvoor een Agile consultant werkt, ook voor de Agile Consultant zelf.


Voorbereiden zijn op innovatie en transformatie

Als Agile Consultant heb je met een organisatie te maken die met de nodige urgentie een complex vraagstuk moet oplossen In zo’n situatie komt er een moment dat er onder tijdsdruk en met oprakende resources een perspectiefwissel nodig is. Leiderschap, de inzet van expertisem creatievitiet en wijsheid, het vermogen om samen in controle te blijven…. het is totaal anders Zoals Weick schrijf in Improvisation as a mindset, zou een Agile Consultant in leiderschap onder andere laten zien:

  • Bereidheid is om van plannen en routine af ​​te zien ten gunste van real time handelen

  • Goed ontwikkeld begrip van middelen en de materialen die voorhanden zijn

  • Zonder blauwdrukken en diagnose vooraf te handelen

  • Open te staan voor opnieuw beginnen

  • Volgen en accepteren van prestaties van anderen, erop voortbouwen om de interactie te behouden gaan en nieuwe mogelijkheden met elkaar te creëren

  • etc.

Weick vergelijkt dit type werken met jazz. Je hebt een thema, één noot waar je op voortborduurt en de rest is samenspel. Kun je je voorbereiden? Kun je je een improvisation mindset aanleren? Kun je leren te durven? Ik denk het wel. Ik denk dat door geleidelijk vergroten van jouw rugzak (agile coaching methoden, ervaringen faciliteren van groepen, domein en businesskennis) als agile consultant het zelfvertrouwen toeneemt en je ook meer lef kunt toen. Ik zou zeggen: zet je tanden erin! Doo doo doo doo doo doo doo doo Doo doo doo doo doo doo doo doo Doo doo doo doo doo doo doo doo Doo doo doo doo doo doo doo doo (Doo doo doo doo doo doo doo doo Doo doo doo doo doo doo doo doo Doo doo doo doo doo doo doo doo Doo doo doo doo doo doo doo doo Doo doo doo doo doo doo doo doo Doo doo doo doo doo doo doo doo Doo doo doo doo doo doo doo doo Doo doo doo doo doo doo doo doo doooo)


Comments


bottom of page