Kees stays here – een checklist voor leiderschap


Voor Kees


Vandaag 8 juli 2021 ging Kees Valk met pensioen na 45 jaar werkzaam te zijn geweest bij UMC Utrecht. Kees heeft vele functies bekleed, waaronder die van teammanager van het team waar ik nu leiding aan geef. Kees heeft tot 3 à 4 jaar geleden die functie lange tijd gehad en is dé oprichter van de afdeling. Onder zijn leiding heeft de afdeling en het team vorm gekregen en heeft het zich ontwikkeld tot wat die nu is. Op de fundamenten die hij met zijn team van het eerste uur heeft neergelegd, bouw ik nu verder.


We hebben overeenkomsten en verschillen. Het afgelopen jaar heb ik mij verbaasd over zijn handelswijze, wanneer hij in zijn laatste functie als staflid/projectleider met mijn team te maken had. Kees was in mijn ogen in zijn laatste jaar vooral een fatsoenlijke rebel. Op keurige wijze dramde hij door. Heimelijk bewonderde ik zijn stijl wel, want zonder zulke energie gebeurt er gewoon weinig in een grote organisatie. Meestal deed ik een oogje dicht wanneer hij dwars door de planning mensen nodig had. En wanneer ik merkte dat mijn mensen er echt last van kregen, moest ik ook grenzen stellen. Of hij die altijd gerespecteerd heeft…. ik weet van niet, zeg ik met een glimach. Punt is: ik kon het moeilijk oneens zijn met hem wanneer hij voor de goede zaak van beter zorg voor de patiënt knokte.


Participatieve video

De laatste werkdag naderde toen ik met participatieve video een klein experiment deed. De teamleden die hem het best kennen, liet ik vragen opstellen die zij elkaar konden stellen en waarvan zij de beantwoording van zichzelf zouden filmen. Vragen als:

  • Wat is jouw oudste/dierbaarste herinnering aan Kees

  • Kees in 1 woord?

  • Wat wens je Kees toe?

  • Waar gaan we Kees footprint nog vaak tegen komen?

  • Hoe zou Kees herinnerd willen worden? (Hoe zou hij niet herinnerd willen worden)

  • Welk tegeltje van Kees zijn spreuken, draag jij wel/niet mee?

Nu klinkt het een beetje alsof ik de regie had, maar zo was het zeker niet! Het enthousiasme voor het maken van een film voor Kees was snel aangewakkerd.


Na het bepalen van de vragen namen zij de beantwoording van die vragen met opnames van zichzelf met een smartphone. Ook gingen ze ook op pad om de footprint van Kees in en rond het ziekenhuis te filmen. De korte passages werden opgestuurd naar Simon Koolwijk. Simon is echt dé expert in het maken van participatieve video. Hij stelde uit al het bronmateriaal de essentie samen in een 7 minuten durende video. Toen moest de muziek nog gekozen worden. Van alles kwam voorbij in een gedeelde playlist op Spotify. Uiteindelijk heeft het team gekozen voor een stuk van Bach, wetende dat Kees een groot liefhebber is van het werk van Bach. Het werd: Brandenburg Concerto No. 4 in G major, BWV 1049.


Vandaag bij het afscheid is de film getoond aan Kees. Hij was zichtbaar geraakt door wat het team heeft laten zien. En ik vond het geweldig om te zien hoe het team weer genoot van het plezier dat hun creatie hem - en alle overige aanwezigen - gaf.


Het interessante voor mij als teammanager is nu: wat leer ik van wat er gewaardeerd wordt aan leiderschap door mijn team. Wat is ‘een goed leider’ als ik kijk naar de waardering die de teamleden van het eerste uur uitspreken?


Gemist willen worden

David Marquet, een voormalig kapitein bij de US Navy van een onderzeeboot en auteur van het boek ‘Turn the ship around’ verraste mij met de notie dat een goede leider gemist wil worden. Ik dacht altijd dat het en goede zaak zou zijn als je gemist kan worden en daarbij vergat ik dat iets essentieels. Het is zo logisch en waar: als mens, als leider wil je juist gemist en herinnerd worden. Je wil ertoe doen. En als je dat niet wilt, dan doen de mensen in jouw team er niet toe (en ben je misschien wel een van de vele jobhoppers). De video laat zien waaraan Kees, een goede leider, het team herinnerd. Onderstaand lijstje van 10 punten geeft een mooie indruk. Tja, hier moet ik dus aan werken om om gemist te worden, wanneer ik ooit vertrek.


Doe de Kees-stays-here check


Hoe doe ik het op de Kees stays here leiderschap checklist? Oei. Als ik minder dan 20 punten zou scoren,dan zou ik in het belang van mijzelf en het team maar beter een ander baan kunnen gaan zoeken. Zou ik meer dan 40 punten halen, dan zou ik mij af kunnen vragen hoe ik daar kan blijven en hoe ik anderen kan inspireren hetzelfde te doen. Ik denk en hoop dat ik tussen de 20 en 40 punten haal. Ik ben op de goede weg en kan nog veel leren. De vraag is natuurlijk hoe mijn team dat ziet. Maar ja, dat kom ik dat pas te weten als ik vertrek.....


Nu we op onze manier lekker Agile en zelforganiserend bezig zijn, is het ook de vraag hoe de teamleden zichzelf zien naar elkaar toe. Het bescheiden instrumentje is ook te gebruiken om teamleiderschap te peilen.


En jij, als leidinggevende of als Agile team lid: hoe staat het met jouw 'gemist willen worden'?